LIVE

Watch LIVE❗

🔛 https://live.star.lv/live/

Provided by: 🎥 Jūrmala – LIVE
#JurmalaLIVE

Jurmala LIVE – Internet tiešraides veidosim kopā!

Lai varētu regulāri nodrošināt šo un citu pasākumu video un audio ieraksstu kā arī internet tiešraides lūdzam jūsu atbalstu .

Create & DevelopBiedrība
reģ Nr. : 40008267224
banka: CITADELE BANKA
konta Nr. LV71PARX0020363290001